Analiza finansowa

Analiza finansowa

Obecne czasy są bardzo trudne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływają na to przede wszystkim warunki polityczne, wartość walut, sytuacja gospodarcza na całym świecie. Zdarza się, że firma, która dotychczas funkcjonowała bardzo dobrze i przynosiła swojemu właścicieli czy właścicielom realne zyski, nagle z dnia na dzień przynosi coraz mniejsze zyski, aż w końcu przestaje być rentowna i wymaga ciągłych nowych inwestycji, stając się tak naprawdę dla swoich właścicieli obciążeniem. Często osoby prowadzące działalność gospodarczą tak naprawdę nie wiedzą, co dokładnie spowodowało, że sytuacja firmy uległa znacznemu pogorszeniu. Może się okazać, że przyczyną jest złe zarządzanie firmy, a w szczególności nieprawidłowe zarządzanie jej finansami i na przykład przeszacowanie przy inwestycjach. W takiej sytuacji analiza finansowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwoli właścicielom firmy poznać realną jej wartość i dzięki niej mogą dowiedzieć się, co składa się na jej aktywa i pasywa. W konsekwencji wykonanie analizy finansowej może uratować firmę przed zamknięciem.

About