Kancelaria notarialna Bydgoszcz

Kancelaria notarialna Bydgoszcz

Usługi kancelarii notarialnej w Bydgoszczy
Każdy z nas niejednokrotnie musi skorzystać z profesjonalnej kancelarii notarialnej, zarówno w sprawach prywatnych jak i biznesowych. Jakie zatem usługi oferuje kancelaria notarialna Bydgoszcz?

Rodzaje usług kancelarii notarialnej

Spisanie testamentu, nabycie lub zrzeczenie się spadku, umowa sprzedaży nieruchomości lub też umowa najmu okazjonalnego to tylko niektóre z rodzajów usług notariusza, z których skorzystać może każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Ponadto, niekiedy do ważności dokumentu wymagane jest potwierdzenie go przez notariusza. Z kolei osoby prawne mogą skorzystać m.in. z takich usług jak umowa spółki, cesja lub sprzedaż udziałów, czy też rozwiązanie przedsiębiorstwa. Są to tylko niektóre z oferowanych przez kancelarie notarialne usług, bowiem wachlarz kompetencji notariusza jest bardzo szeroki. W zależności od rodzaju usługi, wysokość honorarium jest także bardzo zróżnicowana. Niekiedy zależna jest od wartości przedmiotu.
Pamiętać należy, że przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw szczególności, do ważności czynności prawnej wymagają umowy notarialnej, wobec czego warto przedtem zapoznać się z przepisami, by mieć pewność, że dokonana czynność będzie ważna w świetle prawa.

About