Kancelaria Notarialna Kraków

Kancelaria Notarialna Kraków

Kancelaria Notarialna Kraków
Kancelaria Notarialna Kraków zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych. Mogą one dotyczyć umów kupna i sprzedaży lub darowizn. Ponadto notariusz dokonuje tez czynności w zakresie ustanawiania hipotek, pełnomocnictwo i spraw spadkowych.

W kwestii spadków, spadkobiercy mają możliwość przyjęcia spadku lub jego odrzucenia. To drugie najczęściej ma miejsce wtedy, gdy przekazywane w spadku mienie jest mieniem zadłużonym. Dzieje się tak wtedy, gdy na mieszkanie zaciągnięty jest kredyt hipoteczny albo zostało zastawione pod inny rodzaj długu.

Notariusz zajmuje się także potwierdzeniem kopii i podpisów. W niektórych instytucjach konieczne jest składanie kopii dokumentów potwierdzonych notarialnie. To jedna z najbardziej popularnych czynności notarialnych.

Notariusz składa również wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz ze wszystkimi dokumentami, które do sporządzenia takiego wpisu są konieczne.

Notariusz to jeden z zawodów zaufania publicznego. Jest powoływany przez ministra sprawiedliwości i jego rolą jest czuwać nad interesami stron. Za przewinienia zawodowe grozi mu odpowiedzialność przed sądem karnym i cywilnym a także odpowiedzialność dyscyplinarna, włącznie z usunięciem z zawodu lu b zawieszeniem.

About