Komornik Poznań Nowe Miasto

Komornik Poznań Nowe Miasto

Różnica pomiędzy komornikiem a windykatorem
W większości krajów komornik jest urzędnikiem państwowym. Oznacza to, że z mocy prawa przysługuje mu prawo do przejęcia kontroli nad czyimś mieniem. Uprawnienie to jest zazwyczaj ograniczone do przypadków, w których dług pozostaje niespłacony pomimo innych prób wyegzekwowania płatności.

Windykator jest natomiast prywatnym pracownikiem zatrudnianym przez firmy do ściągania długów należnych im od konsumentów.

Zanim wierzyciel zdecyduje się na skorzystanie z usług komornika, musi podjąć próbę odzyskania długu we własnym zakresie, za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub prawnika. Wierzyciel może wysyłać listy i upomnienia, próbując odzyskać należne pieniądze, ale jeśli zostaną one zignorowane lub nie odniosą skutku, może zdecydować się na skierowanie sprawy do komornika.

Komornik Poznań Nowe Miasto zazwyczaj rozpoczyna od skontaktowania się z dłużnikiem w celu umówienia się na wizytę w domu i sporządzenia spisu posiadanego przez dłużnika mienia, które może zostać sprzedane, jeśli dług nie zostanie spłacony. Następnie komornik przesyła ten spis wierzycielowi do zatwierdzenia jako listę przedmiotów, które w razie potrzeby mogą zostać zajęte. Zajęte mienie najczęściej jest wystawiane na sprzedaż, jednak dłużnik ma prawo pierwokupu.

About