Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Kiedy dług rośnie?

Osoby, które nie spłacają swoich zobowiązań finansowych powinny mieć świadomość, że ich długi mogą zostać przekazane zewnętrznej firmie windykacyjnej. Wówczas dług wzrasta o prowizję, jaką pobiera windykator. Niektóre firmy zgadzają się na wdrożenie procesu, jakim jest windykacja polubowna. Umożliwia ona dłużnikowi spłatę zadłużenia w sposób dostosowany do jego możliwości finansowych. Jednak nie każda firma chce zawrzeć ugodę. Często harmonogram spłat jest ustalany odgórnie, bez udziału dłużnika i nie podlega negocjacji. W momencie niestosowania się do przedstawionego harmonogramu, dłużnik trafia do sądu. Windykacja sądowa ma na celu odzyskanie pieniędzy od osób, które nie wywiązują się ze zobowiązania wobec firmy windykacyjnej. Wniosek o wszczęcie postępowania sądowego składa windykator i najczęściej jego kosztami obarczony jest niewypłacalny klient. W praktyce oznacza to, że jego dług wzrasta o kwotę, którą należy uiścić na przeprowadzenie procesu oraz wydanie prawomocnego wyroku sądowego.

About